gereedschap

Elektrische arbeidsmiddelen

Het periodiek keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen is WETTELIJK VERPLICHT. Conform de ARBO wet moeten bedrijven en instellingen met personeel in dienst er zorg voor dragen dat er veilig gewerkt kan worden. 

Betreffende de elektrische veiligheid wordt er in art.  7.11.3 van de ARBO wet verwezen naar de NEN 3140. De NEN 3140 schrijft in artikel 5.3.3.1dat elektrische arbeidsmiddelen* met passende regelmaat moeten worden geïnspecteerd.  

*Onder (elektrische) arbeidsmiddelen verstaat  men alle elektrische gereedschappen, huishoudelijke apparaten, kantoormaterieel. Maar ook tafelcontactdozen, haspels, verlengkabels, klimmaterieel  etc.

De interval van de inspecties (de zogenaamde keuringstermijn) wordt bepaald aan de hand van bijlage I en K uit de NEN 3140.

Gemiddeld is de uitkomst hiervan:

  • Kantoormaterieel zoals computers etc. 1x per 3 jaar,
  • Elektrische gereedschappen, grote machines en klimmaterieel 1x per jaar.
  • Noodverlichting en rookmelders 1x per jaar.

Het doel van deze inspecties is het ontdekken van gebreken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren.