NEN1010

NEN1010 inspectie

Heeft u een nieuwe elektrische installatie dan dient deze conform deel 6 van de NEN 1010 te worden geïnspecteerd. Dit geldt tevens voor bestaande installaties die ingrijpend zijn verbouwd.

Ook voeren wij NEN 1010 inspecties uit aan bestaande installaties. In dit geval dient de installatie te voldoen aan de geldende normen van het jaar waarin de installatie is opgeleverd.

Wij voeren regelmatig NEN 1010 inspecties uit voor:

  • Collega installateurs die moeten aantonen dat de installatie conform de norm is aangelegd;
  • Woningbouwverenigingen die bij een mutatie de elektrische installatie geïnspecteerd willen hebben.