NEN 3140 KEURINGEN

Het periodiek keuren van uw elektrische installatie is WETTELIJK VERPLICHT. Conform de ARBO wet moeten bedrijven en instellingen met personeel in dienst er zorg voor dragen dat er veilig gewerkt kan worden.

Betreffende de elektrische veiligheid wordt er in artikel 7.11.3 van de ARBO wet verwezen naar de NEN 3140. De NEN 3140 schrijft in artikel 5.3.3.1 voor dat de elektrische installaties met passende regelmaat moeten worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is het ontdekken van gebreken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. 
Met een NEN 3140 keuring voldoet u dus aan uw wettelijke verplichtingen en kunt u eventuele juridische aansprakelijkheid voorkomen.
Ook verzekeringsmaatschappijen stellen het periodiek keuren steeds vaker verplicht bij het afsluiten van een brandverzekering.